Projecte innovador on el tot supera la suma de les parts, això ens identifica i ens diferencia!CENTRE D' ESTUDIS ANHEL

anhel el teu centre METODOLOGIA

– Grups reduïts i classes individuals.

– Professionals titulats, qualificats i amb experiència, carisma i entusiasme.

– Ens impliquem amb les dificultats de l’alumne.

– Fomentem l’autoaprenentatge i les tècniques d’estudi.

– Ajudem a entendre els conceptes de classe.

– Preparem per els exàmens.

– Fem partícips en tot moment al nostre equip educatiu, alumnes i pares (dels menors, si s’escau)

– Coordinació externa necessària entre els professors de repàs i les escoles, instituts, centres educatius, metges, etc. Que permetrà portar a terme un treball òptim en tots els nivells i àmbits, tant el pedagògic com el psicològic.

Més informació:
Més informació del curs:
Anhel centre d’estudis, s.l. Carrer Mont-Ferrant, 2. Local baixos. Telèfons de:  Anna Fuertes 620 59 59 68
Elizabeth Montero 687 45 19 15  anhel@centreestudisanhel.cat